Schatting

Schatten is maatwerk. Voor jaarverslagen, financieringen, fusies, onteigeningen en belastingsaanslagen is het nodig dat u precies weet wat de reele en actuele waarde van bedrijfsmatig onroerend goed is.

Bij de bepaling van die waarde gaan wij uiterst nauwgezet tewerk. 
Alleen door effectief op de markt te opereren, kan men oordelen. 
Een computerbestand helpt ons bij de selectie uit onze talrijke vergelijkingspunten.
Hierop baseren wij ons immer voor het uitvoeren van de ramingen en het opmaken van betrouwbare schattingen. 
Indien gewenst komt er advies voor renovatie & uitbreiding bij.