Beheer en rentmeesterschap

Hierbij zorgt Dejaegher Vastgoed voor het tijdig innen en doorstorten van de huurgelden en het toepassen van huuraanpassingen. 

Het administratief, financieel technisch en juridisch beheer is dermate complex en veelomvattend dat in de praktijk enkel de beroepsrentmeester deze taak naar behoren kan vervullen.