Magazijn te INGELMUNSTER (8770)

€ 625.000

Foto 1 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 2 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 3 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 4 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 5 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 6 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 7 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 8 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 9 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 10 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 11 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 12 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 13 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 14 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 15 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 16 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 17 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 18 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 19 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 20 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 21 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 22 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000 Foto 23 : Magazijn te 8770 INGELMUNSTER (België) - Prijs € 625.000
Prijs
:
€ 625.000
Adres
:
8770 INGELMUNSTER
Grondoppervlakte
:
3192 m²
EPC
:
In aanvraag

Omschrijving

TE KOOP


BEDRIJFSGEBOUW 1.718m² op 3.192m²

 

Indeling/oppervlaktes: voedingsgeschikt bedrijfsgebouw (voormalige kippenslachterij)
voedingsgeschikt gebouw 1. 718m² (waarvan 208m² afdak)
+ verdiep 262m²
vrije hoogte hoofdgebouw onder de spant 4,34m

Bestemming: opgenomen in sectoraal BPA goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/06/02

Zone 1: nijverheidsgebouwen ambachtelijke bedrijvigheid en nijverheid, nevenbestemming kantoren, magazijn, parking, handel mag niet meer ruimte innemen dan het ambachtelijke, één bedrijfswoning maximaal 200m² geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen, 100% toegelaten bezetting, niet bebouwde delen mogen volledig verhard worden, buiten stapelen tot maximaal 3m hoog, bouwhoogte kroonlijst 8m, nok 12m, dakvorm vrij te bepalen, hellend dak maximaal 55°, vloerpeil maximaal 0,4m hoger dan peil openbare weg,
Zone 2: aan linkerzijde smalle strook “private parkeerplaatsen, toeritten en laad- en losplaats”
Zone 3: bufferzone/groenzone 1.031m²  

Parking, oprit: 1.019m² ; mondeling gesignaleerd erfdienstbaarheid oprit (274m²) ten gunste van de buur doch zonder dat stuk ter staving voorligt
Bodem: voor het voorste perceel werd reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd, voor het achterste perceel moet een evaluatierapport worden gemaakt na schadegeval


Voorzieningen
: elektriciteit, cabine in het gebouw, verwarming, water met waterverzachters,
 

Constructie: - vrije hoogte:

- vloer: polybeton

- dak: plat dak, geïsoleerd,

- poorten: H: m & B: m

 

Bijkomende informatie :

-Werd er een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt ? -
-Meest recente stedenbouwkundige bestemming ? -
-Is er een voorkooprecht volgens he RUP ? -

-Is er een verkavelingsvergunning van toepassing ? –

-Is er een dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften ?

Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor niet-residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

via https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting

 

Vraagprijs: 625.000€
Vraagprijs (verkoop aandelen): 525.000€

Bij overdracht aandelen : laatst gepubliceerde balans 31/12/21 EV184.000 VV 319.000 waarvan 271.759 bank


K.I.:
basis, geïndexeerd ; grondlasten:

Vrij: op afspraak

Bezoek: tel. 056/25.26.27, e-mail kortrijk@dejaegher.com ; website: www.dejaegher.com