Industriegrond te BAVIKHOVE (8531)

€ 450.000

Foto 1 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000 Foto 2 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000 Foto 3 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000 Foto 4 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000 Foto 5 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000 Foto 6 : Industriegrond te 8531 BAVIKHOVE (België) - Prijs € 450.000
Prijs
:
€ 450.000
Adres
:
8531 BAVIKHOVE
Grondoppervlakte
:
9637 m²
EPC
:
In aanvraag

Omschrijving

TE KOOP

 

TERREIN 9.637m² (zone voor bedrijvigheid)

 

Bestemming: zone voor bedrijvigheid 7.130m², 2.507m² groenbuffer, opgenomen in sectoraal BPA Zone vreemde Bedrijven Fase II MB 01/10/2002, gepubliceerd 17/10/2002

Afmetingen/vorm:
vierkant perceel 90,5m d x 101m br + toegangsweg 9,5m br x 49,9m d

1.150m² verhard

 

Bodemattest: door OVAM conform verklaard eindevaluatie onderzoek na sanering


Watertoets:
mogelijk overstrominggevoelig gebied

 

Bijzonderheid: gelegen onder hoogspanningslijn van 150kV

 

Stedenbouwkundige voorschriften: Algemeen:
A) Bestemming

 • Binnen het bestemmingsplan is één economische entiteit toegelaten.
 • Enkel laag dynamische activiteiten met een beperkte verkeerstoevoer, zowel voor wat betreft vracht- als personenvervoer.
 • Detailhandel is niet toegelaten.
 • Er is geen bedrijfswoning toegelaten.

B) Bebouwings- en inrichtingsvoorschriften

 • Het bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte aan te leggen om te voldoen aan de eigen parkeerbehoefte.
 • Het bouwvolume, de dakvorm, de gekozen materialen, de kleur van de materialen, en da aan te leggen groenschermen moeten zorgen voor een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen in hun omgeving. De beoordeling gebeurt op basis van de bouwaanvraag die een globaal inrichtingsplan voor de ganse zone moet bevatten. In functie van de landschappelijke integratie kunnen bij de beoordeling van een bouwaanvraag bijkomende voorwaarden opgelegd worden.

Stedenbouwkundige voorschriften: Zonevoorschriften:
A) zone voor bedrijvigheid

 • De zone is bestemd voor bedrijvigheid.
 • Bedrijfsgebouwen en burelen mogen enkel binnen de bouwzone voor bedrijfsgebouwen, zoals aangeduid op plan, ingeplant worden.
 • De maximale bouwhoogte voor de bouwzone voor bedrijfsgebouwen bedraagt 8m
 • De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, stapelplaatsen in open lucht, groenschermen en tuin.
 • De maximale stapelhoogte in open lucht bedraagt 2m.

B) Zone voor groenschermen

 • Binnen deze zone dient een groenscherm gerealiseerd te worden zoals beschreven onder de stedenbouwkundige voorschriften algemeen – typolieën voor groenschermen, met een minimale breedte zoals aangeduid op het plan.
 • Waar de zone paalt aan een perceel dat bestemd is voor wonen, wordt de hoogte van de afsluitingen beperkt tot 2m. Op andere plaatsen is de keuze van de afsluitingen vrij voor zover voldaan wordt aan de bepalingen van de voorschriften.
 • In de groenschermen zijn aarden bermen toegelaten. Verhardingen zijn binnen deze zone niet toegelaten.
 • Aan bestaande gebouwen gelegen binnen deze zone zijn enkel instandhoudingswerken toegelaten. Bij afbraak van de bestaande constructies dient ter hoogte van deze gebouwen een groenscherm voorzien te worden aansluitend op het reeds gerealiseerde buffergroen.

 

Erfdienstbaarheid:
Voor dit goed werd een eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid gecreëerd ten laste van het goed (perceel sectie A nr. 379 B) ten voordele van de kadastrale percelen (sectie A nr. 379 C en sectie A nr. 379 E)… “Alover de uitweg tussen de huidige gebouwen van de kopende vennootschap ten zuiden van de heersende erven, wordt een uitweg toegestaan dienstig voor alle gerei toegang verlenend tot geheel de thans gemeenschappelijke grens tussen de heersende erven en het lijdend erf. Op deze erfdienstbaarheid zullen de heersende erven echter geen voertuigen of andere hindernissen mogen stationeren. Het onderhoud van deze erfdienstbaarheid valt ten laste van het lijdend erf.”


Ligging:
niet commercieel, landelijk, op 1km van N36, centrum 600m, Harelbeke 3,9km, Wielsbeke 8,6km, Waregem 10,7km, Kortrijk 17,4km, E17 afrit Deerlijk 7km, R8 Kuurne 6,6km

 

Vraagprijs: 450.000€


Bezoek
: Industrimmo Dejaegher 056/25.26.27, e-mail kortrijk@dejaegher.com