Dejaegher Vastgoed is al vele jaren actief in de immobiliensector in Zuid-West-Vlaanderen en streeft er in de eerste plaats naar om de verkoop- en  verhuuropdrachten tot een positief resultaat te brengen. Iedere dag opnieuw  genieten onze klanten van de ervaring die wij sinds 1967 opbouwden. De voorsprong die we hebben benutten we voor 100%.

Onze  diensten worden voortdurend verder ontwikkeld en aangepast in functie van de  steeds wijzigende behoeften, wetten en preferenties zodat onze klanten tevreden zijn met de geleverde diensten.

In het kader van een continue wedijver om de behoeften en wensen van de klanten zo goed mogelijk te beantwoorden beslisten wij het volgende:

  1. blijvende specialisatie in bedrijfsgebouwen
  2. ruimere burelen, op een gemakkelijk vindbare locatie, in een aantrekkelijke en dynamische omgevingop Hoog Kortrijk
  3. anwezigheid in het centrum van Kortrijk
  4. de 20-jarige aanwezigheid te Bissegem, een eigen identiteit geven.
  5. Een kantoor te GENT, Eedstraat 76